Zvýšený průtok v řece Ostravici

6. listopadu 2018, 08:04 | OZNÁMENÍ POVODÍ ODRY

Oznamujeme vám, že vzhledem k ukončení rekonstrukce vodního díla Šance budou v úterý 13.11.2018 od 10:00 do 14:00 hod probíhat funkční zkoušky spodních výpustí, kdy bude docházet ke krátkodobému odpouštění zvýšeného objemu vod (15m3/s).

Odtok bude zvyšován postupnou manipulací na požadovaný průtok.

Vyzýváme občany, aby v blízkosti řeky dbali zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví.