Zvýšený průtok řeky Ostravice

3. dubna 2009, 10:31 | Oznámení Povodí Odry, s.p.

Vzhledem k příznivé hydrologické situaci a v souladu s kalendářem vodáckých akcí proběhne organizovaný sjezd řeky Ostravice, a to  v sobotu  a v neděli, vždy  v době  od 11.00 do 15.00 hodin při průtoku 22 m3/s od  VD Šance.

 

Občané, dbejte prosím v blízkosti vodního toku zvýšené opatrnosti.

                                                                                                                             OÚ Pržno