Zrušení ÚP Pržno

5. března 2012, 10:16 | Nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.

Územní plán Pržno, který byl vydán dne 7.2.2011, byl zrušen Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 207092/2011 vydaným dne 22.12.2011, s nabytím právní moci dne 9.1.2012.

Vydáním nového územního plánu dne 7.2.2011 byl zrušen předchozí ÚPO obce Pržno. Na obec je třeba pohlížet jako na území bez územního plánu. Zastavěným územím je tak pouze intravilán  (zastavěná část obce vymezená k  1.září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí , viz § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona).