Závěrečný účet obce Pržno za rok 2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.07.2019

Vyvěšeno do:

02.07.2020

3. července 2019, 15:15 | čv. č. písemnosti 48/2019

Přílohy: