Závěrečný účet obce Pržno za rok 2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.05.2009

Svěšeno:

29.05.2009

12. května 2009, 14:05

Přílohy:

Příjmy obce Pržno  za rok 2008

Výdaje obce Pržno za rok 2008

 Tř.-8 financování   v roce 2008

Zpráva o výsledku  přezkoumání  hospodaření obce Pržno za rok 2008

Rozbory hospodaření za rok 2008 Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace.

Seznam závazků a pohledávek k 31.12.2008 obce Pržno

Finanční vypořádání dotací a návratných výpomocí poskytnutých obci Pržno prostřednictvím kraje

Finanční vypořádání poskytnutých investičních transferů obci  Pržno z rozpočtu kraje.

Zúčtování finančních vztahů  s  Ministerstvem pro místní  rozvoj :

  • 1) „Vybudování dětského hřiště vobci Pržno „
  • 2) „Výstavba dopravní infrastruktury pro novou výstavbu"

 

Přílohy: