Zasedání ZO Pržno

3. února 2017, 13:39 | Oznámení

Zastupitelstvo obce Pržno se bude konat v pondělí 20. února 2017 od 17.30 v zasedací místnosti Pržno, Pržno 201.

Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu na rok 2017.  Zasedání je jako vždy veřejné. 

 

 

Program:

1.    Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

2.    Zpráva ověřovatelů

3.    Úprava rozpočtu 11/2016, 12/2016

4.    Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce na r. 2017 (SDH Pržno, SK Pržno, Klub seniorů Pržno, Charita F-M, Český svaz včelařů, Policie ČR, občané, projekt sociální prevence)

5.    Rozpočet na rok 2017

6.    Smlouvy:

-       kupní smlouva: SK Pržno - Obec Pržno (pozemky pod MK)

-       kupní smlouva: p. Bukovjanová - Obec Metylovice,Obec Pržno (pozemky pod MK)

-       kupní smlouva: p. Chlopčík - Obec Metylovice,Obec Pržno (pozemky pod MK)

-       kupní smlouva: p. Prachařová - Obec Metylovice,Obec Pržno (pozemky pod MK)

-       o dílo: Digis - Obec Pržno (geograf info systém)  

-       dopravní obslužnost: Město F-M - Obec Pržno - ČSAD F-M (MHD)     

-       závazek veřejné linkové dopravy: Obec Pržno - ČSAD F-M

-       Nájemní smlouva: MK MONT - Obec Pržno (pronájem vánoční světelné výzdoby)

7.    Různé