Zasedání ZO Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.09.2015

Svěšeno:

17.09.2015

8. září 2015, 11:36 | Oznámení
ev.č. písemnosti: 47/2015

 

OZNÁMENÍ

 

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno,

ve  středu 16. září 2015, 17:30 hodin,

v malé zasedací místnosti Občanského centra Pržno, Pržno č.p. 201.

  • Program:

1.     Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

2.     Zpráva ověřovatelů

3.     Zprávy výborů a komisí

4.     Úprava rozpočtu 4/2015, 5/2015

5.     Směna, prodej pozemků

6.     Smlouvy

7.     Různé

8.     Závěr

 

                                Petr Blokša

                                starosta obce Pržno

 

 

Přílohy: