Zasedání ZO Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.05.2015

Svěšeno:

28.05.2015

20. května 2015, 14:50 | ev. č. písemnosti 25/2015

 

OZNÁMENÍ

 

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno,

ve čtvrtek 28. května 2015, 18:00 hodin,

v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, Pržno č.p. 140.

Program:

1.     Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

2.     Zpráva ověřovatelů

3.     Smlouvy

4.     Různé

5.     Závěr

 

                                Petr Blokša

                                starosta obce Pržno