Zasedání ZO Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.11.2014

Svěšeno:

26.11.2014

19. listopadu 2014, 11:01 | Oznámení
Ev. č. písemnosti: 57/2014

Zasedání Zastupitelstva obce Pržno se uskuteční dne 26.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, Pržno č.p.140.

 

Program:

 

1.Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

2.Zpráva ověřovatelů

3.Zprávy výborů a komisí

4.Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Protipovodňová opatření obce Pržno

5.Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních materiálů

6.Různé, závěr 

 

Petr Blokša, starosta obce Pržno