Zasedání ZO Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.02.2014

Svěšeno:

27.02.2014

17. února 2014, 11:30 | ev.č. písemnosti: 4/2014

 

OZNÁMENÍ

 

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno,

ve středu 26. února 2014, 18:00 hodin,

do zasedací místnosti v hasičské zbrojnici, Pržno č.p. 140.

 

Program :

1.     Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

2.     Zpráva ověřovatelů

3.     Zprávy výborů a komisí

4.     Rozpočet na rok 2014, Úprava rozpočtu 7/2013 - informace

5.     Smlouvy (Digis, ČSAD, Přeshraniční spolupráce)

6.     MAS - zařazení obce pro období 2014 - 2020

7.     Program rozvoje obce - strategie

8.     Žádost o změnu územního plánu

9.     Různé

10.   Závěr

  

 

                             Petr Blokša

                                starosta obce Pržno

 

 

Přílohy: