Zasedání Zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.12.2009

Svěšeno:

17.12.2009

9. prosince 2009, 11:52 | ev.č. písemnosti: 77/2009

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno, ve středu 16. prosince  2009  od 18:00 hodin,                        do malého sálu v hostinci U Adamců.

 

Program :

  • 1. Zahájení
  • 2. Schválení programu a volba návrhové komise
  • 3. Zpráva ověřovatelů
  • 4. Zprávy výborů a komisí
  • 5. Obecně závazná vyhláška o odpadech
  • 6. Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Pržno
  • 7. Smlouvy ( směnná, závazek veřejné služby, o dílo)
  • 8. Žádosti organizací
  • 9. Různé
  • 10. Závěr

                                                                

                                                                                                              Petr Blokša v.r.

                                                                        starosta obce Pržno