Zasedání zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.05.2017

Svěšeno:

11.05.2017

2. května 2017, 13:21 | Oznámení o konání.
11.5.2017 od 17.00 hod. zasedací místnost OC Pržno.
ev.č. písemnosti: 22/2017

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno, ve čtvrtek 11. května 2017, 17:00 hodin,

v zasedací místnosti Občanského centra Pržno, Pržno č.p. 201.

 

Program:

 1. Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu

 2. Zpráva ověřovatelů

 3. Zprávy výborů a komisí

 4. Úprava rozpočtu 1/2017

 5. Česká pošta – projekt Pošta partner

 6. Smlouvy:

 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě fin. podílu (Obec – Město F.n.O.)

 • Darovací smlouva k pozemku autobus. zastávky (MSK – Obec)

 • O výkonu činnosti odp. zástupce – kanalizace (Obec – Ingstav Ostrava)

 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. bř. – služebnosti                  (Obec Metylovice ½ - a Obec Pržno ½ - ČEZ Distribuce a.s.)

 1. Sdružení zadavatelů: Metylovice – Pržno, Opravy místních  komunikací v obci 2017 (smlouva o dílo)

 2. Jmenování velitele SDH

 3. Různé:

 • kabelová televize

 • forenzní značení kol

 • nabídka kontrolní činnosti

 • kotlíkové dotace

 • příprava investičních aktivit (sportoviště, volnočasové prostory, chodníky, propustky- mostky) 

 •                              Petr Blokša, starosta