Zasedání Zastupitelstva obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.07.2012

Svěšeno:

11.07.2012

3. července 2012, 11:19 | oznámení
ev. č. písmnosti 29/2012

 

OZNÁMENÍ

 

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno,

ve středu 11. července 2012, v 17.30 hod.

do zasedací místnosti v  bývalé mateřské škole Pržno.

 

Program :

  • 1. Zahájení, volba návrhové komise, schválení programu
  • 2. Zpráva ověřovatelů
  • 3. Vymezení zastavěného území obce Pržno
  • 4. Různé
  • 5. Závěr

  

          

                             Petr Blokša

                                starosta obce Pržno