Zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.12.2008

Svěšeno:

15.12.2008

9. prosince 2008, 16:05

Pozvánka

 

 

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno, v pondělí 15. prosince  2008 od 18:00 hodin,  do zasedací místnosti staré mateřské školy Pržno.

Program :

 

1.         Zahájení

2.         Schválení programu a volba návrhové komise

3.         Zpráva ověřovatelů

4.         Zprávy výborů a komisí

5.         Úprava rozpočtu na r. 2008, rozpočtové provizorium na r. 2009

6.         OZV - o odpadech

7.         Jmenování člena Školské rady

8.         Územní plán - žádosti o změny

9.         Smlouvy - darovací - SKP, včelaři

10.      Různé

11.     Závěr

                                                                     Petr Blokša

                                                                        starosta obce Pržno