Zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.10.2008

Svěšeno:

07.10.2008

1. října 2008, 11:13 | pozvánka

Svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pržno, ve středu 8.října 2008 od 18:00hodin,  do zasedací místnosti staré mateřské školy Pržno.

Program :

 

1.         Zahájení

2.         Schválení programu a volba návrhové komise

3.         Zpráva ověřovatelů

4.         Dotace , uzavření smluv

5.         Žádosti občanů - pronájmy, prodeje, opravy MK

6.         Různé

7.         Závěr

                                                                                                                      Petr Blokša, starosta