Zápis do 1. třídy

10. ledna 2013, 09:43 | Zápis dětí do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRŽNO

Zápis dětí do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRŽNO,příspěvkové organizace pro školní rok 2013/2014 proběhne ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 13.00 do 16.00 hodin v 1. třídě ZŠ.

Nezapomeňte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dobrou náladu.

 

 

           Škola dětem nabízí:

  • od 3. ročníku výuka anglického jazyka 3 hodiny týdně
  • nadstandardní částečně hrazené aktivity formou zájmových kroužků jako např.: výtvarný, ruční práce,sportovní,zdravotnický, taneční, ,anglický jazyk pro 1. a 2. ročník,hudebně pohybový,informatiku,mažoretky,šachy,
  • nepovinný předmět náboženství
  • kulturní vyžití - návštěvy divadelních a filmových představení, besedy, projekty,pořádání společných akcí s MŠ atd.
  • soutěže
  • klidné,rodinné prostředí
  • moderní vybavení , metody a formy výuky dle Školního vzdělávacího programu s výstižným názvem"Škola základ života"
  • školní knihovnu s půjčováním knih zdarma, s navazující novou obecní knihovnou
  • rozmanitý a pestrý program školní družiny s ranním a odpoledním provozem

Těšíme se na Vás!