Zápis do 1. ročníku ZŠ Pržno - upřesnění

23. března 2020, 07:46

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s

upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna

2020 do 16. dubna 2020.

Vzhledem mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez

osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání

přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová

schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace

osobně do školy nebo poštou.

Pokud nenaleznete formuláře v domovní poštovní schránce (žádost o přijetí a

dotazník pro rodiče), můžeme Vám je zaslat emailem nebo je stáhnete zde:

http://www.zsprzno.cz/pro-rodice

Datová schránka školy: f2ymgvt

Email školy:

Osobní předání:

2. 4. 17 - 18:00

7. 4. 8 - 9:00

14. 4. 17 - 18:00

16. 4. 8 - 9:00

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, prosím o dodání zprávy

z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření pediatra nebo odborného

lékaře.

Pro předčasný nástup k plnění školní docházky je pro děti narozené od září do

konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a

pro dítě narozené v období od ledna do konce června je doporučující vyjádření

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží

zákonný zástupce.

V případě nejasností volejte 776 045 011, 608 339 563 nebo pište na email (viz

výše).

Děkujeme za pochopení

Tomáš Kolesa

ředitel školy

Přílohy: