Zápis

12. února 2007, 15:41

Zapsat děti do mateřské školy si můžete ve středu 14.3.2007 a ve čtvrtek 15.3. 2007, vždy od 13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy. 

                                        

      KRITÉRIA:

      1. trvalý pobyt dítěte v Pržně

      2. dosažení věku 6 let od 1.9.07 do 31.8.08

      3. délka docházky do

      4. zaměstnanost rodičů

      5. v se již vzdělává starší sourozenec

      6. dítě se bude dále vzdělávat v ZŠ Pržno

      7. datum podání žádosti