Záměr obce uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 2 2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.09.2020

Svěšeno:

06.10.2020

21. září 2020, 14:13 | ev.č. písemnosti 79/2020

Přílohy: