Záměr obce uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1 2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.09.2020

Svěšeno:

06.10.2020

21. září 2020, 14:11 | ev. č. písemnosti 78/2020

Přílohy: