Záměr obce č. 1/2017

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.09.2017

Vyvěšeno do:

02.10.2017

13. září 2017, 16:28 | ev.č. písemnosti 50/2017

Přílohy:

 

 

 

Další informace