Zájezd do Polska

10. září 2007, 14:13

Kulturní a sportovní komise při O.úř. v Pržně pořádá  zájezd  do Polska,

na burzu květin, okrasných zahrad a pěstitelských školek.

 

Koná se:      sobota 13.10 2007

Odjezd:       5:00 hodin

Odkud:        ze zastávky Mateřská škola

Postupně:     u Adamců

                   u kravína

Cena:           místní 100Kč

                    ostatní 200Kč

Peníze vybírá: p. M. Golová

kontakt: 777 870 005