Zájezd do Polska

4. dubna 2007, 08:58 | ŠLECHTITELSKÉ STANICE

ZÁJEZD DO ŠLECHTITELSKÝCH STANIC

Dne 12. května 2007 se koná zájezd do tří šlechtitelských  stanic okrasných dřevin

a květinové burzy v Polsku.

Odjezd: v 5.15 hodin postupně ze zastávek Mateřská škola, hostinec „U Adamců“

a od kravína.

Zájemci se mohou přihlásit u p. Marie Golové ( 777 870 005 ) do 25.dubna 2007.

Cena zájezdu 200,- Kč/os.

Nákup sortimentu je možný i za CZK