Zahájení školního roku

26. srpna 2014, 08:32 | Prázdniny končí, škola začíná…
1. září 2014.

 

Informace k zahájení nového školního roku 2014/2015

 

V pondělí 1.září 2014 se opět otevřou „brány" všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2014/2015.

Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začíná  v pondělí 1.září v 8.00 hodin .Setkání se uskuteční v tělocvičně školy, proto prosíme rodiče prvňáčků , aby se svými malými školáky přicházeli do tělocvičny od 7.45 h zadním,samostatným vchodem(přístavba).Po ukončení společného setkání  se žáci s třídními učitelkami rozejdou do jednotlivých tříd, kde jim budou předány další informace  a předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 10.00 hodin. Následující den tj.v úterý 2.9.2014 začíná provoz ve školní družině (6.10 h - 7.45. h  , 11.30 h - 16.00 h)a  vyučování bude ukončeno ve všech ročnících v 11.30 hodin . Od středy  3.9.2014  bude probíhat i končit  výuka   podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1.září 2014, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h .

 Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena  na 50,-Kč ,v odpolední družině 100,- za žáka na měsíc a  bude vybírána 2 x ročně ,tj, za  září - prosinec 2014 a  za leden-červen 2015. Termín zaplacení úplaty za školní družinu je  do 22.9.2014 (20.1.2015).

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2014/2015 zůstává 400,- za dítě na měsíc.

Stravování pro dětí MŠ je zajištěno od 1.9.2014, žáci ZŠ nahlásí tř.učitelkám 1.9.2014, zda budou odebírat školní obědy a ty  se začnou vydávat pro děti ZŠ a cizí strávníky  v úterý  2.9.2014.   

 Stravné  na měsíc září se bude vybírat v pondělí 1.9.2014  v době od 6.30 h - 12.00 h v kanceláři budovy MŠ. Upozorňujeme rodiče, aby si zajistili zaplacení stravného a přihlášení dětí ke stravování v daném termínu, neboť v opačném případě si  budou muset vyřídit platbu osobně s paní Grossmanovou.(ŠJ při ZŠ P.Bezruče

ve FM, tel. 558 445 340).

 

V novém školním roce přejeme všem dětem úspěchy a výborné výsledky, spoustu nových poznatků,zážitků a kamarádů,rodičům hodně optimismu a dobrou spolupráci s naší školou.

 

                                                                                             Mgr.Dagmar Sedlářová

                                                                                                    ředitelka školy

 

 

Přílohy: