Zahájení rekonstrukce fotbalového hřiště

23. září 2008, 11:35

 

to tak nevypadá v SKP se pořád něco děje. V průběhu měsíce září  členové oddílu kopané ukončili brigády na odplevelení budoucí hrací plochy. Následně započaly terénní úpravy, a to za vydatné pomoci pana Pavla Skuliny a jeho techniky. Byly  provedeny práce, na jejichž konci plocha opět připomínala místo, kde  se v příštím roce na podzim,  opět bude hrát fotbal. Patří mu za to náš dík.

Poté nastoupila s technikou dodavatelská firma Zelený pažit, avšak  vzhledem k vývoji počasí nebylo možno realizovat plánované kroky a došlo ke zpoždění průběhu výstavby hřiště. Počasí  a okolnosti nás následně přesvědčily o nezbytnosti dobudování drenážního systému, který by měl být realizován spolu se zavlažovacím systémem v měsících říjen -listopad. Travní osev se tedy odsune  na jaro příštího roku.

Současně byl proveden průzkumný  vrt, o němž jsem se již dříve zmiňoval, a který  bude v budoucnu sloužit jako studna, zásobující rezervoár závlahového  systému.

Děkuji všem zúčastněným (ve větší míře z řad starších a navíc přespolních; v této obci nic nového), za odpracování stovek brigádnických hodin na přípravných pracech.

                                                                                                                  PB