Zahájení nového školního roku 2011/2012

29. srpna 2011, 15:31 | informace o provozu, platbách a stravném.

 Informace k zahájení nového školního roku 2011/2012

Slavnostní zahájení nového školního roku 2011/2012 a přivítání nových prvňáčků začíná  ve čtvrtek 1.září v 8.00 hodin ve II.třídě ZŠ, poté se žáci s třídními učitelkami rozejdou do jednotlivých tříd, kde jim budou předány další informace  a předpokládané ukončení prvního školního dne je v 10.00 hodin. Následující den tj.v pátek 2.9.2011 začíná provoz ve školní družině (6.10 h - 7.40. h  , 11.30 h - 16.00 h)a  vyučování bude ukončeno ve všech ročnících v 11.30 hodin . Od pondělí  5.9.2011  bude probíhat i končit  výuka již  podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1.září 2011, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h .

 Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena  50,-Kč ,v odpolední družině 100,- za dítě na měsíc a  bude vybírána 2 x ročně ,tj, za  září - prosinec 2011 a  za leden-červen 2012. Termín zaplacení úplaty za školní družinu je  do 20.9.2011 (20.1.2011).

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2011/2012 zůstává 400,- za dítě na měsíc.

Stravování pro dětí MŠ je zajištěno od 1.9.2011, žáci ZŠ nahlásí tř.učitelkám 1.9.2011, zda budou odebírat školní obědy a ty  se začnou vydávat pro děti ZŠ v pátek 2.9.2011.   

 Stravné  na měsíc září se bude vybírat v pátek 2.9.2011  v době od 6.30 h - 15.00 h

 v kanceláři budovy MŠ. Upozorňujeme rodiče, aby si zajistili zaplacení stravného a přihlášení dětí ke stravování v daném termínu, neboť v opačném případě bude nutno si osobně vyřídit platbu s paní Grossmanovou.(ŠJ při ZŠ P.Bezruče ve FM, tel. 558 445 340).

 

V novém školním roce přejeme všem dětem úspěchy a výborné výsledky, spoustu nových poznatků,zážitků a kamarádů,rodičům hodně optimismu a dobrou spolupráci s naší školou.

 

                                                                                             Mgr.Dagmar Sedlářová

                                                                                                    ředitelka školy