Žádost o vymezení zastavěného území obce Pržno

1. března 2012, 09:04

 Dne 29.2. 2012 požádala obec Pržno MěÚ Frýdlant nad Ostravicí , jako pověřený úřad pro výkon činnosti pořizovatele o pořízení vymezení zastavěného území obec Pržno.

 

Dne 1.3. obec Pržno odeslala objednávku ATELIERU ARCHPLAN OSTRAVA -zpracovateli ÚP na přípravu nezbytných podkladů.