Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Sdělení o odložení žádosti

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.06.2020

Svěšeno:

20.06.2020

5. června 2020, 11:56 | ev.č . písemnosti 48/2020

Přílohy: