Zachráníme zpravodaj??

25. července 2013, 11:51

Rád bych touto cestou požádal všechny o pomoc při „záchraně" obecního zpravodaje, čtvrtletníku -  Zpravodaje obce Pržno, a to formou spolupráce.

Proč o záchranu? Protože v současné době nemá obec Pržno v rozpočtu dostatek prostředků na financování tisku dvou vydání do konce roku. Finanční prostředky, které byly vyčleněny na tento rok již byly vyčerpány. Nutno říci, že nebyly vyčerpány nehospodárností, ale naopak. Rozpočet byl  vyčerpán zejména díky rozsahu poskytovaných informací a také vysokou úrovní zpracování a kvalitou materiálu. Za krátkou existenci si zpravodaj získal značnou oblibu u občanů, proto bych velice rád zachoval kontinuitu jeho vydávání.

 

V tuto chvíli se již podařilo vyjednat značnou slevu u tiskárny pro další číslo, přesto však nám prostředky stále chybí.

Jak můžete pomoci Vy? Nabídněte inzerci firmám a soukromníkům v okolí.  Finanční náročnost určitě není závratná a vydání  zpravodaje by to rozhodně pomohlo. Zpravodaj vychází, respektive měl by vycházet 4 x ročně, v nákladu 350 ks. Další číslo by mělo vyjít 2.9. 2013.

 

Budete-li se chtít touto cestou podílet na zachování zpravodaje, pak zašlete inzerci ( text, loga, foto apod.) + fakturační údaje, nejlépe e-mailem do 7.8. 2013 na adresu: . Uzávěrka 3.čísla je 14.8. 2013.

 

Ceník inzerce:

                        strana A 5         960,- Kč

                        1/2 A5              480,- Kč

                        1/4 A5              240,- Kč                                              

 

Pokud se podaří soustředit dostatečné množství finančních prostředků za reklamu (přibližně  8.500,- Kč)  bude zpravodaj zadán do tisku. V opačném případě podám zadavatelům inzerce informaci, že zpravodaj nevyjde.

 

Přílohy: