Z Mikulášského jarmarku

8. prosince 2009, 08:11

Poslední listopadovou sobotu, 28.12. 2009, proběhl v naší obci II. Mikulášský jarmark. který pro Vás připravil Obecní úřad Pržno spolu se a MŠ Pržno. Po prvotních zkušenostech z pořádání této akce v minulém roce, nebylo pochyb o tom, zda-li se bude jarmark přítomným líbit. Jakýsi respekt vyplýval pouze z obav, jak vlídné  bude počasí vůči návštěvníkům. Ty se však ukázaly jako liché. Vítr utichl, sluníčko vysvitlo, zkrátka počasí ještě více přispělo ke zdaru celého odpoledne a také k dobré náladě všech zúčastněných.

První účastníci  se začali scházet okolo 14. hodiny velice pozvolna, ale  brzy nato  se prostory naší školy zaplnily velkým počtem malých i velkých návštěvníků. Velkému zájmu se těšila výstava, kterou připravily děti naší ZŠ a MŠ spolu s pedagogy. Stejně na tom byl i stánek Včelařské farmy Pržno, kde mohli přítomní jednak ochutnat, ale také zakoupit  vynikající dobroty z medu. A zatímco děti dováděly při hrách, či honičkách s čerty, dospěláci mohli zhlédnout,  jak pod rukama řemeslníků vznikají nejrůznější výrobky. Všechny hladové a prochladlé zasytily a zahřály čertice ve stánku, který patřil  restauraci U lípy, která se také stala sponzorem Mikulášské nadílky.

Prostranství před školu se zcela  zaplnilo okolo páté hodiny odpolední , kdy se již potemnělo a dorazil Mikuláš. Ten pozdravil všechny přítomné, zejména děti, které posléze postupně obdaroval malými dárky. Nejen o závěr celého odpoledne, kdy vypukla ohnivá show , ale i o program a průběh celého jarmarku, se postarala Společnost herců a šermířů Keltik z Ostravy. 

I letos bylo tečkou odpoledne rozsvícení Vánočního stromu, který však chvíli po jeho zažehnutí vyhodil pojistky a Pržno se pohroužilo do tmy. Vánoční strom tedy musel pár dní počkat, než došlo k úpravám, které umožnily jeho bezchybné a stálé rozsvícení. I přes tento výpadek se však odpoledne vydařilo a zcela jistě přispělo k větší pospolitosti  Pržna.

Poděkování za to  patří všem Pržňanům, kteří se svými dětmi a známými přišli. Dík patří rovněž dětem ZŠ a a pedagogům za přípravu prodejní výstavky, Společnosti Keltik za skvěle připravenou organizaci a také sponzoru Mikulášské nadílky - restauraci U lípy.

 

Takže možná zase za rok.

                                                                                                   Petr Blokša, starosta

 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Jsem zvyklý vyhrávat, uvidíme...
  Jsem zvyklý vyhrávat, uvidíme...
  Jsem zvyklý vyhrávat, uvidíme...
 • Jdeme na to..
  Jdeme na to..
  Jdeme na to..
 • Fans
  Fans
  Fans
 • Jsme tady 3, někdo musí něco urvat.
  Jsme tady 3, někdo musí něco urvat.
  Jsme tady 3, někdo musí něco urvat.
 • 3,2,1 start!
  3,2,1 start!
  3,2,1 start!
 • Viditelnost - skvělá...
  Viditelnost - skvělá...
  Viditelnost - skvělá...
 • Vyhlašování vítězů.
  Vyhlašování vítězů.
  Vyhlašování vítězů.
 • Ovace přihlížejících.
  Ovace přihlížejících.
  Ovace přihlížejících.
 • Nejmenší účastníci.
  Nejmenší účastníci.
  Nejmenší účastníci.
 • Dorost.
  Dorost.
  Dorost.
 • Ženy.
  Ženy.
  Ženy.
 • Snowboard.
  Snowboard.
  Snowboard.
 • Muži - nejrychlejší ze všech!
  Muži - nejrychlejší ze všech!
  Muži - nejrychlejší ze všech!
 • Zvláštní cena.
  Zvláštní cena.
  Zvláštní cena.
 • Úsměvy vítězů na závěr.
  Úsměvy vítězů na závěr.
  Úsměvy vítězů na závěr.
 • Nástup ....
  Nástup ....
  Nástup ....
 • Hrajem a zpíváme
  Hrajem a zpíváme
  Hrajem a zpíváme
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku
 • Z Mikulášského jarmarku
  Z Mikulášského jarmarku