Z činnosti SDH Pržno.

2. března 2010, 15:16

 

Jako každoročně proběhla začátkem roku valná hromada na které byla zhodnocena činnost za uplynule období. Počet členu je 60.V loňském roce jsme si připomněli 105 let od založeni sboru.K tomuto výročí jsme uspořádali setkáni pro členy a příznivce v areálu hasičské zbrojnice.Krátce k historii : významné okamžiky v životě sboru byly úzce spjaty s životem občanů naší obce a ty byly zaznamenávány do pamětní knihy sboru.Diky pravidelným záznamům byly uchovány zajímavé příběhy našich předků v oblasti požární ochrany i pro další generace.Vzhledem k poměrně častým požárům většinou tehdy dřevěných staveni,při kterých docházelo ke značným škodám,rozhodlo se několik občanů,jmenovitě : Gřunděl Felix,Hrtoń Jan a tehdejší správce školy Antonín Kamrádek přesvědčit další občany o nutnosti založeni sboru..Za členy se tehdy přihlásilo 25 obyvatel obce kteří si pak zvolili výbor. Historicky prvním starostou sboru byl zvolen Mališ Josef,majitel pily a zároveň tehdejši starosta obce,dale byli zvoleni: Kamrádek Antonín,Gřunděl Felix,Zamarský Karel,Skotnica Filip a Hrtoň Jan.Tolik krátce k historii,věřím,že jak starší občane,tak i mladší generace si ráda připomene zajímavé události které se pokusím vybrat z pamětní knihy zase příště.A teď zpátky do přítomnosti. Na letošní valné hromadě byl kladně hodnocen především náš ples.který uspokojil všechny přítomné a pro náš sbor byl jako vždy hlavním zdrojem přijmu na celoroční činnost. Organizace každé podobné akce je poměrně náročná a vyžaduje ochotu a obětavost pořadatelů.Tohoto úkolu se většinou ujímají stejní členové sboru.Začíná to roznášením pozvánek a obcházením sponzoru,toto je, obzvlášť v dnešní době nejméně záviděníhodná činnost,ne vždy se setkáváme s pochopením ,o to více si pak ceníme těch občanu kteří zakoupením vstupenky přestože často na ples nejdou,přispěji finanční částkou.Rovněž ceny do tomboly,věnované firmami nebo občany ovlivni nejen zisk,ale i celkovou atmosféru na plese.Dekuji tímto všem kteří výše uvedeným způsobem přispěli a také všem kteří se na organizaci plesu podíleli. Poděkování patři rovněž pani Adamcové za bezplatný pronájem sálu a personálu restaurace za náročnou,ale skvěle zvládnutou obsluhu přítomných hostů. Přijemným okamžikem valné hromady bylo předáni oceněni a vyznamenáni. Čestné uznáni SDH Pržno za práci s mládeží obdrželi:Taťána Wojciková,Radka Vicanová a Svěla Mažarová.Odznak sv.Floriana,patrona hasičů byl udělen dlouholeté a obětavé člence našeho sboru pani Ludmile Kaňákové.Pani Kaňáková je členkou od roku 1982.V roce 1988 byla zvolena do výboru,kde začala vykonávat funkci jednatelky,kterou s pečlivosti sobě vlastni vykonává dodnes,vždy se ochotně podílela na pořádaných akcích a odpracovala stovky brigádnických hodin. Čestné uznaní Sdruženi hasičů Čech Moravy a Slezska bylo uděleno Františku Golovi,který je členem od roku 1979,od roku 1995 pracoval ve výboru jako starosta SDH,tuto funkci vykonával do roku 2oo8.Na výborové schůzi v březnu bude předána panu Vítězslavu Pitříkovi medaili Za mimořádné zásluhy ,toto oceněni,udělované SH ČMS v Praze patři k nejvýznamnějším,proto jsme rádi,že je můžeme předat pravě členovi našeho sboru.Pan Vítězslav Pitřík je členem od roku 1966,ve výboru pracoval od roku 1987 do roku 1998,zastával funkci velitele,dlouhodobě a úspěšně se věnoval práci s mládeží.Všem oceněným členům blahopřeji.

 

Za SDH Pržno Polášek Josef