Z činnosti Klubu seniorů v roce 2009

2. března 2010, 15:10

Scházíme se pravidelně každé první pondělí v měsíci, mimo prázdnin, ve společenské místnosti staré MŠ v Pržně. Na setkání zajišťujeme přednášky, připravujeme výlety a různé akce. Naším členům přejeme s květinou k významnému životnímu jubileu.

Od měsíce ledna do listopadu jsme navštěvovali bazén v Kotelně ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V únoru jsme si udělali výlet autobusem do Lubna.

V březnu již tradičně vítáme jaro s Morenou s dětmi ZŠ Pržno. Na Hodoňovické lávce děti přednesou básničky, společně zazpíváme „Přijde jaro přijde". Pěkná Morena je zapálena a vhozena do řeky Ostravice. S kouzelnou větvičkou jara se vracíme do vesnice.

V dubnu jsme jeli vlakem do Čeladné, mimo jiné jsme si prohlédli Obecní úřad v Čeladné.

Od měsíce dubna do listopadu jsme navštěvovali dopolední filmová představení pro seniory v Kulturním domě v Bašce.

Dne 16. dubna 2009 jsme se naposledy rozloučili s naší milou členkou paní Ludmilou Mališovou.

V měsíci květnu slavnostně slavíme Den matek s pěkným vystoupením dětí naší ZŠ. Pan starosta obce popřál členkám s předáním kvítka a při harmonice jsme si pěkně zazpívali a pochutnávali na dobrém občerstvení.

Ještě v květnu jsem uskutečnili zájezd do „Přečerpávací vodní elektrárny" Dlouhé Stráně v Jeseníkách, v Lošticích jsme si prohlédli muzeum výroby tvarůžků a v prodejně jsme nakoupili tvarůžkové speciality. Byl to moc pěkný zájezd a účastníci zájezdu byli spokojeni a navíc se konal za krásného slunečného počasí.

Smažení vaječiny „Setkání tří generací" připravujeme společně s KSK a má již několikaletou tradici. Konalo se v červnu v areálu HZ v dobré pohodě a zpěvu při harmonice. Letos předvedli své umění Mladí hasiči Pržno.

Ještě v červnu byl velice pěkný celodenní výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Po seniorských prázdninách v měsíci září jsme na našem setkání opékali klobásky v areálu HZ.

Uskutečnili jsme celodenní výlet lanovkou na Poustevny. Odpoledne jsme se zastavili ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Ještě v září jsme uskutečnili dva cyklistické výlety a jeden v říjnu.

V měsíci říjnu jsme byli v Kozlovicích prohlédnout si krásný Valašský pivovar a ochutnat skvělé kvasnicové pivo.

Výlet vlakem do Českého Těšína - Polska se uskutečnil tradičně v říjnu.

V měsíci listopadu nám přednesl velice pěknou přednášku o bezpečí seniorů s promítáním filmu nadpraporčík pan Bc. Hamhalter z obvodního oddělení PČR z Frýdlantu nad Ostravicí.

Výlet vlakem do GALERIE Ostravice na „Stálou expozici obrazů, dřevořezeb a maleb autorů" se konal v listopadu. Skvělé nedělní odpoledne jsme prožili na „Dostaveníčku ZS" s moc pěkným pořadem CIMBÁLOVKY.

Poslední setkání v prosinci se konalo s Mikulášskou nadílkou. Členové donesli dárky a vylosováním si udělali navzájem radost. Radostné překvapení připravil i starosta obce pan Petr Blokša pěknými kalendáři obce Pržna, kterými obdaroval mimo jiné naše členy. Navzájem jsem si popřáli pěkné a klidné Vánoce, štěstí, zdraví v novém roce.

Navštívili jsem Vánoční představení v ústavu Náš Svět a mezi svátky jsem poseděli v „PIZZERII u Ďáblíka v Pržně.

Závěrem děkuji členkám výboru a člence revizní komise Klubu seniorů za velmi dobrou spolupráci a obětavost, členům KS za velmi pěknou docházku na setkáních a pořádaných akcích, které se konaly, mimo dvou, za pěkného slunečního počasí, snad nám bude přát i nadále. Za velmi dobrou spolupráci a finanční příspěvek pro Klub seniorů děkuji Obecnímu úřadu a KSK.

Za Klub seniorů, předsedkyně