Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.06.2016

Svěšeno:

27.06.2016

15. června 2016, 08:43 | VZMR: Kostel v Pržně - výměna oken
ev. č. písemnosti 34/2016

Kostel V Pržně - výměna oken

Přílohy:

 

 

 

Další informace