Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.03.2016

Svěšeno:

31.03.2016

15. března 2016, 11:23 | Název: Opravy místních komunikací v obci Pržno
Ev.č. písemnosti: 13/2016

Vyvěšeno: 15.3. 2016

Přílohy:

 

 

 

Další informace