Výzva k podání nabídky na

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.11.2014

Svěšeno:

09.12.2014

28. listopadu 2014, 15:30 | veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
ev.č. písemnosti: 58/2014

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

"Poskytovatel bankovního úvěru pro obec Pržno"

Výzva včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-przno_49/ 

 

 

Přílohy:

 

 

 

Další informace