Výzva k podání nabídky na

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.11.2014

Svěšeno:

09.12.2014

14. listopadu 2014, 12:12 | veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
"Poskytovatel bankovního úvěru pro obec Pržno"
ev.č. písemnosti: 56/2014

Výzva včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-przno_49/ 

 

 

 

 

Další informace