Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.10.2014

Svěšeno:

20.10.2014

1. října 2014, 16:39 | "Protipovodňová opatření obce Pržno"
ev.č. písemnosti: 47/2014

Přílohy:

 

 

 

Další informace