Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.10.2012

Svěšeno:

24.10.2012

10. října 2012, 13:55 | akce : Inženýrské sítě pro 13 RD na pozemku parc. č.898/9 v k.ú. Pržno, objekt – komunikace

ev.č. písemnosti: 45/2012

profil zadavatele:

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-przno_49/

 

Přílohy:

 

 

 

Další informace