Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.04.2011

Svěšeno:

22.04.2011

7. dubna 2011, 11:35 | veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy a přístavba v obci Pržno...
VZ č. 1/2011
ev.č. písemnosti: 21/2011

 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Akce: Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno na pozemku p.č. 595, 594 596, k.ú. Pržno.

Přílohy:

 

 

 

Další informace