Výzva k podání nabídky

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2010

Svěšeno:

17.09.2010

1. září 2010, 12:29 | č. veřejné zakázky 4/2010
ev.č. písemnosti

 Veřejná zakázka na stavební práce - "Rekonstrukce budovy bývalé MŠ", k projektu: "Centrum občanské vybavenosti Pržno".

Přílohy:

 

 

 

Další informace