Výzva k podání nabídek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.06.2013

Svěšeno:

09.07.2013

20. června 2013, 14:47 | veřejná zakázka č.3/2013
ev.č. písemnosti: 26/2013

Separace bioodpadů

Zakázka na dodávku kompostérů a kompostovacích sil.

Předchozí výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu nesplnění podmínek všech přihlášených uchazečů.

Přílohy:

 

 

 

Další informace