Výzva k podání nabídek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.05.2013

Svěšeno:

29.05.2013

7. května 2013, 13:27 | veřejná zakázka č.2/2013
ev.č. písemnosti: 18/2013

Separace bioodpadů.

Zakázka na dodávku kompostérů a kompostovacích sil.

Přílohy:

 

 

 

Další informace