Výzva

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.11.2008

Svěšeno:

03.12.2008

4. listopadu 2008, 09:50 | Výzva k předkládání žádostí o změnu ÚP
ev. č. písemnosti 87/2008

Obecní úřad Pržno vyzývá vlastníky pozemků v k.ú. Pržno o předkládání žádostí o změnu územního plánu obce Pržno.

Přílohy:

 

 

Další informace