Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - trasa "A, B" - 2. etapa

18. listopadu 2014, 09:19

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/1.1.00/22.01629

 

Obec Pržno v současné době realizuje projekt s názvem "Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - trasa "A, B" - 2. etapa", který je kofinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013.

 

Realizací projektu dojde k vybudování chodníkových těles a zálivu pro autobusovou zastávku v obci Pržno podél silnice třetí třídy III/48425, a to v celkové délce cca 650 m. Dále bude vybudován záliv pro autobusovou zastávku včetně veškeré příslušné infrastruktury. Hlavním cílem projektu je tak mimo jiné zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél často využívané komunikace a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daných úsecích. Výstupy projektu budou tedy určeny zejména obyvatelům obce Pržno, ale i dalším osobám, které se v dané lokalitě z různých důvodů pohybují. Tento popisovaný projekt navazuje na již dříve vybudovaná chodníková tělesa podél komunikací v centru obce a jeho blízkém okolí.

 

Projekt je ve své stavební části realizován na přelomu let 2014 a 2015, kdy v první polovině roku 2015 dojde k závěrečnému ukončení všech projektových aktivit a prací a k závěrečnému vyúčtování celé akce ve vztahu k poskytovateli dotace - tedy Úřad Regionální rady pro ROP NUTS II Moravskoslezsko.

 

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu kofinancování projektových výdajů) je obec Pržno. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky způsobilých výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Přílohy: