Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - 1. etapa

31. srpna 2009, 07:55

Pěší v Pržně se mohou od července 2009 cítit bezpečněji, k dispozici nyní mají více než tisíc metrů nových chodníků a dva přechody pro chodce přes silnici III. třídy procházející obcí.

Chodníky vznikly i díky dotacím ze Státního fondu dopravní infrastruktury na přípravu projektové dokumentace. Tato dokumentace zahrnuje chodníky po celé délce Pržna včetně odbočky k ústavu Náš svět.

Zatím byla dokončena první etapa v délce 1 075 metrů. Součástí této výstavby jsou i dva osvětlené přechody přes silnici plus další bezpečnostní prvky na nich, jako brzdící pásy a barevně zvýrazněné přechody. Celé dílo se podařilo během necelých tří let. Stavební povolení Pržno získalo na jaře 2008, následně v červnu uspělo s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, oblast podpory: 1.1.2 bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava a v srpnu začala samotná výstavba. Chodníky a přechody byly dokončeny před vánočními svátky (2008), plastické a barevné zvýraznění přechodů letos v květnu. Navíc na příjezdech do obce jsou z obou stran umístěny radary, které řidiče upozorňují na případné snížení rychlosti.

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu byly 8 414 448 korun. Skutečné náklady byly vyčísleny na 7 100 680,52 Kč. Dotace činila 92,5% z uznatelných nákladů.

Na úspěšné realizaci se výrazně podílela i společnost PROFACTOR STRATEGY ,s.r.o., která velice kvalitně zpracovala žádost o dotaci z ROP.