Výsledky ankety na téma BRKO

2. června 2011, 10:33 | k 25.5. 20011

V uplynulém měsíci jste do svých schránek spolu s měsíčníkem obdrželi anketu na téma : Svoz a likvidace rozložitelných odpadů z domácností a zahrad.  Proběhla bez výrazného zájmu, Vás občanů. Bylo rozneseno více než 260 dotazníků, zpět na úřad dorazila vyjádření od 20 účastníků.

Výsledky:            

3 - Ano, zdarma

9 - Ano, i za úplatu do 50,- za dva svozy měsíčně

8 - Ne, nemám zájem

 

Stejná anketa proběhla i na stránkách obce. Zde se jí zúčastnilo 60 respondentů.

Výsledky:           

16 - Ano, zdarma

23 - Ano, i za úplatu do 50,- za dva svozy měsíčně                      

21 - Ne, nemám zájem

 

Službu bude občanům nabízet firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané, kteří o nabízenou službu projevili zájem, se mohou obracet přímo na zástupce společnosti, kontakt: 724 643 582, 724 639 918. Podotýkám však, že oproti předběžné  kalkulaci, došlo k určitým změnám. V čem? Samozřejmě v cenách a ve způsobu sběru.

Občan může sbírat do 120 l  biopytlů v ceně 10,-Kč/ks (opakovaně použitelný) a nebo do 120 či  240l nádoby. 

Cena: 14 ti denní vývoz 120 litrové nádoby/pytle v období duben - listopad: 45,- Kč/výsyp

          14 ti denní vývoz 240 litrové nádoby v období duben - listopad: 65,- Kč/výsyp

Je tedy jen na samotných zájemcích, zda-li dané služby využijí.

 

A ještě zpátky k anketě. Odpovídající měli možnost vyjádřit své názory a podněty. Nebylo jich mnoho a převážná většina nesouvisela s danou problematikou. Jediný podnět spočíval v přistavení kontejnerů, kde by občané mohli svážet tento odpad. Způsob jednoduchý a již používaný při podzimním sběru listí. Problém však je, kde umístit kontejnery na zahnívající trávu, která nevábně zapáchá a také to, kdo službu zaplatí? Každý kdo se zajímá o financování chodu obce ví, že obec i při současných cenách za odpady, každoročně doplácí nemalé částky za svoz a likvidaci odpadů nás všech.

Než se obci podaří vyřešit problém komunitního kompostování (letos to ještě rozhodně nebude), tak si holt každý z nás musí problém s trávou řešit sám! A mnozí podle ankety s tím nemají problém, takže co? Kompostují na svých zahradách a nemají tak důvod vytahovat ze svých kapes další peníze. Pochopitelné. Ale co TI, kteří nemají problém kompostovat na cizích pozemcích! Tedy nejde o kompostování v pravém slova smyslu. Jde o zakládání skládek, kde se zpočátku ocitne tráva, potom shnilá jablka, pneumatiky a nakonec přichází komunál, který se nevlezl do popelnice. Skládka je na světě. Pro názornost mohu uvést, kde k tomu dochází: příjezdová komunikace k SKP (majetek SKP), pozemek podél komunikace k ústavu (majetek soukr. osob a obce) či břehy potoků a náhonů v obci (různí vlastníci, obec, stát) atd. Argumenty, že tam nebo onde je jen nějaká díra a dotyčný ji chce srovnat, není na místě. Takto se z odpady nakládat nesmí!

Obec v současné době zpracovává žádost o dotaci  na pořízení mobilní komunitní kompostárny. Budeme-li úspěšní, mohli bychom být v blízké budoucnosti v oblasti likvidace BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)  soběstační. Do té doby , pokud nevyužijete  nabídku firmy AVE CZ, kompostujme  každý na svém a nedělejme kolem sebe „chlív"!