Výsledky 2. kola prezidentský voleb v Pržně

29. ledna 2018, 11:11

Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů                     779

Počet, voličů, kterým byly vydány úřední obálky                          527

Počet odevzdaných úředních obálek                                            527

Počet platných hlasů                                                                     525

Volební účast                                                                                 67,65 %

 

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Miloš Zeman                               284           54,09 %

Jiří Drhaoš                                   241           45,90 %