Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Pržně

15. ledna 2018, 10:14

Celkový počet osob zpaasných do seznamu voličů   785

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        476

Počet odevzdaných úředních obálek                         476

Počet platných hlasů                                                  475

Účast                                                                          60,6 %

Hlasy jednotlivým kandidátům:

1. Mirek Topolánek              17      3,58 %

2. Michal Horáček                41      8,63 %

3. Pavel Fischer                    52     10,94 % 

4. Jiří Hynek                           5       1,05 %

5. Petr Hannig                       1       0,21 %

6. Vratislav Kulhánek             6       1,26 %

7. Miloš Zeman                  181     38,10 %

8. Marek Hilšer                    32       6,73 %

9. Jiří Drahoš                      140     29,47 %