Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně

17. ledna 2018, 12:54

Dne 6. ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce koledovalo 5 skupinek, které Vám popřály štěstí a zdraví v roce 2018 a poprosily o příspěvek do sbírky. Letošní sbírka byla díky Vašim darům úspěšná, celkový výtěžek činí 28.674,- Kč.

Charita Frýdek-Místek děkuje všem dárcům, vedoucím skupinek (Radce Gistingerové, Anežce Herotové, Jiřině Konečné, Jiřímu Matýskovi, Daniele Švastové) a králům (Janě a Radce Gistingerovým, Anetě Havlíkové, Noemi a Ráchel Herotovým, Dominice Pavelkové, Karolíně Konečné, Kateřině Zemanové, Daniele Poledníkové, Adamu, Tondovi, Vojtovi a Tereze Matýskovým, Janě a Kláře Moravcovým) za jejich pomoc a obětavost při této sbírce.

Výtěžek poputuje z velké části na sociální projekty Charity Frýdek-Místek. Bližší informace o použití finančních darů naleznete na www.charitafm.cz nebo http://charitafm.cz/trikralova-sbirka/vyuziti-sbirky/

 • Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
  Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
 • Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
  Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
 • Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
  Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
 • Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně
  Výsledek Tříkrálové sbírky v Pržně