Výsledek Tříkrálové sbírky 2020 v Pržně

16. ledna 2020, 12:09

Dne 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce koledovalo 6 skupinek (tedy 18 dětí – králů), které Vám popřály štěstí a zdraví v roce 2020 a poprosily o příspěvek do sbírky. Letošní sbírka byla díky Vašim darům úspěšná, celkový výtěžek činí 37.031,- Kč.

Poděkování patří všem dárcům, vedoucím skupinek a králům za jejich pomoc a obětavost při této sbírce.

Výtěžek poputuje z velké části na sociální projekty Charity Frýdek-Místek. Bližší informace o použití finančních darů naleznete na www.charitafm.cz nebo https://charitafm.cz/trikralova-sbirka/vyuziti-sbirky/